Kolektiv studentů Gymnázia Strakonice se ve spolupráci s několika členy pedagogického sboru již od podzimu zamýšlí nad možnostmi vzniku, vnitřními mechanismy a nebezpečím totalitní moci. Může se vůbec totalitní či totalitární režim po drastických zkušenostech uplynulého století se stalinismem, nacismem či maoismem ještě vrátit? Umožňuje naše současná, slovy zesnulého vynikajícího českého historika a filosofa Dušana Třeštíka „informační“, společnost opětovný příchod manipulace s veřejným, ale i individuálním vědomím lidí? Dokázali bychom nějak zabránit prosazení zpočátku plíživě vtíravého a pro mnohé lákavého extremismu – levicového či pravicového?

Tags: ,

Gymnaziální tým ve složení Anna Kolářová, Lucie Švihovcová a moje maličkost se minulou středu - 20. listopadu léta Páně 2013 – vydal do Chebu, aby zde hájil barvy našeho ústavu v Celostátní dějepisné soutěži gymnázií.

Tags: