17. října 2023

Hlásá král

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá král, hledě na přibližující se armádu, svému národu.

Napsal Filip Sadílek

17. října 2023

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá král, povolávaje do zbraně, když se cizí vojsko připravuje k útoku.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá národ, tase meče, povzbuzen svým vládcem.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá národ, začínaje útok, zatímco král boj zpovzdálí sleduje.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá národ, ztráceje v tichosti naději na výhru, jak v boji ztrácí síly.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá poslední bojovník, mávaje kolem sebe zoufale mečem, když ho cizí vojsko obklopilo.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá poslední bojovník, svíjeje se na zemi v bolestech, když cizí vojsko bije jeho krále.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá králův palác, bortě se k zemi, když král naposledy vydechuje.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá králův palác, upadaje v zapomnění, když ho cizí vojsko podpálilo.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá badatel, luště tajemný nápis, který objevil v zasypané hrobce.

„My jsme ti vyvolení, my přežijeme!“ hlásá badatel, přednášeje nadšeně o dávném národu, jenž byl nedávno znovuobjeven.