17. dubna 2023

Bořek Budovatel

Napsali Jakub ŠimekAdéla Bejčková

Úrodo bojatá, vy lány zelené,
dojnice mléko dá ze svého vemene.
Tváře jsou růžové a nebe modré,
my dobře víme, co je pro nás dobré.
Rudá jsou jablka, zlatý je klas,
vzkvétá nám náš milý Sovětský svaz.

Vy lány zelené, úrodo bohatá,
do syta krmí se kulatá selata.
Libozvuk chrochtání, šumění pšenice
a sluncem zalité úhledné vinice.
S úsměvem pracujem pod rudým praporem
holýma rukama, vidlemi, traktorem.

Úrodo bojatá, vy lány zelené,
chvalme a milujme přátele z JZD.
Úrodnou zeminu zvesela oráme,
plody matky Země západu nedáme.
Dívky kupky sena hbitě již obrací,
poctivě pracovat to se nám vyplácí.

Vy lány zelené, úrodo bohatá,
rudá stuha zdobí děvčata copatá.
Kapičky potu nám orosí čela
a silná svalnatá, dělnická těla.
Kráčíme kupředu znovu a zas,
společně budujem Sovětský svaz.

Adéla Bejčková

Zapřáhněte osly, voly,
roztočte kola povozů,
otevřte vrata od stodoly,
tohle je úděl kolchozů.

Na polích již žne obilí
v sadech dozrává ovoce,
my náladoujsme opilí,
strana nám dělá průvodce.

Pro Matku Rus a slávu národa,
za pot otců a slzy žen,
teď sklízí se naše úroda,
naše odhodlání, píle, sen.

Kdo mohl, dal ruku k dílu,
přidal se a píská směle,
dohromady máme sílu,
zdravý duch ve zdravém těle.

Léto chýlí se ke konci,
náš duch ale stále vzkvétá,
z půdy se naši potomci,
budou těšit celá léta.

Na moři širém, vím kam se plavit,
vím, kterým směrem je pevnina,
vím, že vesla nesmí zastavit,
vede mě víra, v Marxe, v Lenina.

Jakub Šimek

 *Texty mají pouze satirickou funkci. Hlavní funkce budovatelské poezie byla v propagandě, což se odráželo na její literární kvalitě.