„Mám dost!“ zavrčel Štístko a znechuceně zahodil krumpáč. „Končím.“

„Neblbni,“ domlouval mu Prófa. „Budeme z toho mít zbytečně průšvih. Vydrž ještě chvilku, konec směny je za pár minut.“

Štístko mu ukázal zdvižený prostředník a usadil se na zemi tak pohodlně, jak jen mu to nízká sloj umožňovala.