Julie Šišková

    Pravidelný, optimální stav existence, organismu. Stav vyměřený úhelnicí. Železné tyče, dokonale rovné, naparují se kolem zamotané hlavy. Odchylka od vlastního standardu, nemyslitelná. Kontraproduktivně fungující lidské formy, nežádoucí a nepřijatelné. S velkou vodou přišly i velké otázky, paní Marie žila sama v rozlehlém domě. Kýble na zahradě přetékaly, většina z nich už padla vyčerpáním na zpustlou dlažbu. Zůstat tady? Hráz se brzy protrhne. Je to dlouhá doba, co paní Marii naposledy někdo navštívil, nebyla si jista, zdali by se ještě vůbec dokázala plnohodnotně zapojit do konverzace, formovat své myšlenky pomocí slov nebo jen udržet oční kontakt. Byla to vždy komunikativní dáma, ale poslední roky se jí roztřásla kolena i při hovoru se slečnou u pokladny, jestli si vezme rohlíky nebo raději chleba. Cítila se, jako by na prázdný žaludek vypila deset hrnků kávy. Hlas paní Marie byl přirozeně hluboký. Už jako dítě se však naučila používat hlas úplně jiný, jemnější, smířlivější. Sama sobě se pak často smála, když nedokázala do tónu přenést radost, ale ani trýzeň. V konečném důsledku to ale nebyla taková potíž, ostatně už maminka jí říkávala, že podobné exprese je lepší nechat si pro sebe, vyřvat se do polštáře, nesmát se moc nahlas. Ve vesničce měla dvě kamarádky, sestry Růženku a Andulku. Ráda je měla, to ano, ale čím dál tím více si mezi nimi a jejich pohledy na svět připadala docela samotná. Nečetla úmrtní list a přišlo ji v pořádku, že Petra odešla z práce, když ji nebavila. Paní Marie si nemyslela, že by utrpení lidi posouvalo, že by se díky němu zpravidla stávali silnějšími nebo snad, že by děti připravilo na život. Také nevěřila karetním výkladům, nevěřila v jakousi vyšší zákonitost. Návštěvy se tak pomalu krátily, až přestaly dočista. Nyní je všude voda, hráz se protrhla, proudy se ženou ulicí, nikdo už na kávu nepřijde. Paní Marie nestihla vesničku opustit, neodešla do domu pro postarší dámy, zůstala na místě a vzala svou špeluňku na milost.

Read more Anomie

    Příběhy jsou odpradávna hybatelem světa a dění, dotvářejí národní identitu, a hlavně baví jak děti, tak dospělé. Ať už se jedná o Iliadu, Odysseovu cestu, Maryšu či Červenou karkulku. Co však samotné slovo příběh znamená?  Miloslav Klíma v díle O dramaturgii uvádí, že předpona “pří” je patrně příbuzná s řeckým epi a staroindickým api, které značí u, při, nadto, též, kromě toho. ,,Příběh je tudíž běh událostí a něco navíc, ono KROMĚ TOHO, co běhu chvil dodá až vyprávění” [Klíma, 2018].

Read more Potřebujeme příběhy?

    V dnešních časech, kdy nám internet slouží jako primární a častokrát i jediný zdroj komunikace, je velmi obtížné si fungování bez jeho přítomnosti představit. Dokonce se stalo naším závazkem a povinností býti stále připojeni. Pro psychiku to mimo jiné znamená, že se nám potenciální mamut přesunul do virtuálního světa. Při stresových situacích je běžné, že naše tělo reaguje, tedy adrenalin stoupá, máme podvědomý pocit ohrožení života a vše nám říká, že by bylo nejlepší utéct. Dříve, tedy vážně hodně dávno, když lidé utíkali například před oním mamutem, pomohlo jim toto fyzické vypětí k záchraně života. Naše běžné hrozby jsou však častokrát statické, tedy zkoušky, testy, účty,... A před těmi povětšinou utéci tak úplně nepomůže a v danou chvíli to dost možná ani nejde. Stane se tak snadno, že se nám udělá zle. Při sociálním distancovaní toto schéma nabírá ještě větší absurditu, jelikož jsou všechny hrozby v online prostoru, což dokáže být pěkně matoucí. Jediným únikem je tak možná paradoxně právě realita, protože jestli má virtuální mamut nějakou výhodu, tak snad jen tu, že jde vypnout.

Read more Jak jsem čtyři měsíce nebyla mobilní

    Byla první republika opravdu tak šťastnou a úspěšnou dobou, jak se mezi lidmi traduje?  Panovala skutečně mezi občany spravedlnost a rovnost? Vcházeli do politiky všichni pouze  s vidinou služby státu a existovalo něco jako korupce? Byly vznik a konec tohoto období takové, jak si představujeme dnes? Jak vypadal život obyčejných  lidí, jakým jazykem hovořili a jakému jazyku se učili ve škole? Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché a zcela určitě se nám nepodaří obsáhnout je v celé  jejich šíři, přesto bychom se chtěli v tomto článku pokusit alespoň o jejich nastínění.  

Read more Idealizování první republiky?

    Jan Hus byl bezpochyby jednou z nejvýznamnějších osobností českých národních dějin. Tento náboženský reformátor, kněz, kazatel a spisovatel položil pro své názory život. Jeho pokrokové myšlenky a vize se zachovaly skrze dílo, jež tu po sobě zanechal. I pro nás, tedy společnost dvacátého prvního století, jsou tyto spisy nadmíru důležité, pomohly formovat současný pohled na dějiny a popsaly pokrytectví a prodejnost někdejší církve. Cílem tohoto článku však nemá býti popsání všeho, o co se Jan Hus zasloužil. Zaměříme se blíže na reformu českého pravopisu, jejíž spojitost s Janem Husem není dodnes dokázána, byť mnoho učebnic tvrdí opak.

Read more De orthographia Bohemica – Jak je tomu s autorstvím mistra Jana Husa?

    Před dvěma dny, tedy 16. 4. 2020, tomu bylo přesně 131 let od narození Charlieho Chaplina. Buřinka, hůlka, výrazná mimika, groteska, scénář, režie, performance, hudba, politická satira, pacifismus,.. to vše bylo pro něj typické. Kde započala cesta „tuláka Charlieho“? Jak se stal masovým idolem s globálním přesahem? Kdo nesympatizoval s jeho politickými postoji?

Read more Všechno nejlepší, Charlie Chapline!

    Jednaosmdesátiletý Stanislav Křeček se stane na příštích šest let ombudsmanem. Ve funkci zastoupí Annu Šabatovou. Ve druhém kole volby mu dali poslanci přednost před vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva Vítem Alexandrem Schromem, kterému vyjádřil podporu Senát. Stanislav Křeček byl na kandidaturu navržen prezidentem republiky Milošem Zemanem. Co tato pozice obnáší a proč se vůči zvolenému kandidátovi zdvihla vlna protestu?

Read more Novým ombudsmanem byl zvolen Stanislav Křeček. Proti rozhodnutí protestuje Milion chvilek a...