Beseda profesora Hilského

Asi jen málokomu na našem gymnáziu se pod jménem Martin Hilský nic nevybaví. Pokud jsme se s ním nesetkali mimo školu, jistě jsme o něm všichni slyšeli při hodinách literatury.

Profesor Hilský, působící na Univerzitě Karlově i na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, je předním českým odborníkem na anglickou kulturu a především na osobu i dílo Shakespeara, dost možná nejznámější literární osobnosti v historii lidstva. Sám profesor dokonce přeložil kompletní Shakespearovo dílo, tedy všechny komedie, tragédie, historické hry i ohromné množství sonetů. Za svou práci obdržel nejedno tuzemské i zahraniční ocenění.

Možná proto většina z nás očekávala, že se přednáška bude týkat právě života a díla Williama Shakespeara a práce překladatele. Mnozí účastníci byli asi překvapeni, když začal profesor Hilský mluvit o době krále Jinřicha IV., jeho syna Edwarda a dcer Marie a Alžběty, o reformaci v Anglii i v celé Evropě a o bojích protestantů s katolíky. Často se během výkladu anglické historie stalo opakovaným slovo „paradox“, protože právě ty se nám snažil profesor Hilský ukázat z úhlu pohledu, pro který v běžné školní výuce nezůstává příliš času.

V druhé části dopoledne mohl kdokoli z nás pokládat otázky týkající se nejen historie, ale i díla Williama Shakespeara, nebo práce překladatele. Díky tomu nám byla poodkryta mnohá skrytá poselství Shakespearových děl. V úplném závěru přednášky jsme dostali možnost zakoupit si některou z knih přeložených doktorem Hilským a nechat si ji od spisovatele podepsat.

Tags: