Archiv rubriky: Spooning

Edward Spooner 3. část

ŠKOLNÍ LÉTA

Po slavné anabázi, které se v současné době plně věnuje ÚpavES (Úřad pro výzkum anabáze Edwarda Spoonera – v laických kruzích přezdívaný úplavice… nikdo neví proč), který před nedávnem získal grant z evropských fondů ve výši 25 milionů korun a plánuje tento obnos využít ku vydání malého sešitku, jenž bude na dvou stranách pojednávat právě o strastiplné Edwardově cestě /Zřejmě právě zde se inspirovali jistí pánové J. a J. při vydávání časopisu pro VZP. /, nastoupil výše zmiňovaný do jednotřídky v Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, o kteréžto se zmiňuje ve svých memoárech jen okrajově. Pokračování textu Edward Spooner 3. část

Edward Spooner 1. část

Vážení a milí souspooneři. V dnešní amorální době bez jakýchkoli ideálů, víry a duševní čistoty je spooning jednou z mála pozitivních cest, jimiž se můžeme dát. Díky rubrice v (nejen) studentském literárním plátku Grafoman probíhá šíření životní pravdy častěji, odborněji a intenzivněji než kdy předtím.

Tento článek, tedy Život a dílo Edwarda Spoonera, bude pojednávat o životě a dílu Edwarda Spoonera. O jedné z nejvýznamnějších filosofických kapacit doby nepříliš vzdálené.
Jelikož se však jedná o dosti obsáhlé téma, rozdělím jej na několik dílů.
Lžíce v duši.

OBECNÉ INFORMACE

Edward Spooner (asi 1860 – ?) byl velšský filosof a pedagog, jenž se stal zakladatelem nové životní filosofie přelomu 19. a 20. století zvané „spooning“.  Narodil se v hrabství Cardiganshire (od roku 1996 známého též jako správní oblast Caredigion) v bezdětné rodině chudého skotského vystěhovalce – bači, majícího ovčí farmu. Zemřel pravděpodobně v období mezi světovými válkami, nevíme však přesné místo ani čas.

Celý život věnoval velkou pozornost náboženstvím, která se pokusil uchopit vlastním způsobem a zpracovat ty nejchvályhodnější myšlenky ze všech koutů světa do jedné, ideální.
Svým učením ovlivnil několik generací zasvěcených myslitelů, avšak nikdy nedosáhl takové popularity, jakou by si zasloužil. V dnešní době existuje komplexní systém služeb a administrativní aparát šířící učení spooningu mezi lid. Spooning se v poslední době dostává do povědomí veřejnosti, nezanedbatelný podíl na tom má i Světová spooningová asociace (WSA) .

V roce 2011 byl Edward Spooner vyhlášen nejméně citovaným filosofem 20. století.

 

Vít Malota

Obyčejný den v životě Edwarda Spoonera

Edward se probudil. Na ulici. Kolem něj odpadky, špína, prach a prostě všechno, co člověka odpuzuje. Ale pořád lepší než Londýn… nutno dodat. Alespoň tady není tolik krys. Jenom sem tam nějaký ten potkan. Pokračování textu Obyčejný den v životě Edwarda Spoonera