Archiv autora: Matouš Vinš

Základní teorie vesmíru

Vítám vás u našeho putování vesmírem a zákony fyziky. Budeme spolu zkoumat zákonitosti kosmu, jeho fungování a všechno, co v něm můžeme najít. Vyjdeme při tom z několika teorií – teorie relativity (časoprostoru), strun, blan a teorie velkého třesku.
Na začátek by asi bylo dobré si tyto hlavní teorie představit.
Pokračování textu Základní teorie vesmíru

Proč je výuka o komunismu na školách opomíjena?

Již od prvního stupně základních škol se žáci začínají učit o dějinách českého národa. Do konce páté třídy získají stručné informace o období od středověku přibližně do 2. světové války. Od šesté třídy začnou nanovo. Tentokrát podrobněji a již od pravěku. Navíc jim přibudou i dějiny světové. Do konce ZŠ se povede (v lepším případě) probrat světové i československé dějiny do konce 40. let 20. století. Pokračování textu Proč je výuka o komunismu na školách opomíjena?