Memento: Sametová revoluce

Tento víkend si připomínáme jeden z nejvýznamnějších převratů v dějinách našeho národa – Sametovou revoluci.

Proč právě Sametová revoluce? Vyjma napadení demonstrantů 17. listopadu probíhala v míru a bez agrese. Není mnoho povstání, která se nesla v tomto duchu, proto bychom měli být hrdí na to, že jsme byli schopni stát si za svými názory a vyjádřit nesouhlas bez násilí.  

Díky Sametové revoluci si můžeme uvědomit, že není třeba být slavným a vlivným, abychom dosáhli změny. Hlavní podíl na nově nabyté svobodě totiž měli studenti, kteří byli v mnoha ohledech jako my, akorát o několik let starší. Většina z nich je dnes našimi rodiči a díky jejich vyprávění si můžeme živě představit tehdejší situaci a vžít se do jejich role. Do role mladých lidí, kteří napjatě očekávali konec doby dlouhých front na mandarinky, zákazu vycestovat a všeobecné cenzury. Očekávali začátek nové éry, éry demokracie a svobody projevu.  

Události našich dějin je potřeba si stále připomínat, jen tak se totiž můžeme vyhnout opakování chyb minulých. Tak si i vy nechte tento víkend vyprávět od svých rodičů a prarodičů o tom, jak oni prožívali 17. listopad a přijďte společně zavzpomínat v sobotu 17. listopadu od 17.30 ke kostelu sv. Markéty, kde se bude konat pietní akt začínající bohoslužbou a pokračující položením věncům a zapálením svíček.

Tags: