Drogy základ života

GYMSTR      
Gymnázium Manipulující S Trávou a jinými drogami, Retarde, kde máš Y?

Naše škola je velká experimentální laboratoř. Učitelé tu na žácích testují látky a mají tu drzost, že se tím ani netají. Zamyslete se vy sami, kdy vám učitel naposledy řekl větu jako „Napíšeme si test na poslední látku,” nebo „Od příště zkoušíme novou látku.”

A jaké drogy tu podávají? Když přehlédnu naši mykologickou zahrádku nebo herbárium či produkty chemické laboratoře, tak za zmínku stojí psychotropní látky, jako jsou fyzika, chemie nebo biologie. Vyvolávají bezmeznou zoufalost, nenávist vůči celému světu a sebevražedné sklony. Dále jsou to zeměpis a dějepis, které jsou příčinou nekontrolovatelné únavy a nehynoucí chuti na tajemný pokrm, specialitu naší školy, robi čínu. Kombinace těchto všech drog způsobuje ztrátu iluzí o životě, snů a naděje.

Hledali jsme výskyt těchto drog a zjistili jsme, že jsou v podstatě všude. Ve zdech, ve vzduchu, v bagetách, v školníkově kníru a dokonce i v křiklavé zelené barvě, která je na gymstru všudypřítomná. Celé to tedy funguje tak, že stresem oslabené oběti při přijímacím řízení nemají šanci organismus před drogami chránit. Pod vlivem vyplní testy a uchazeči, u kterých se ukáže, že jsou nejvíce sjetí, jsou přijati.

Při výzkumu, který jsem provedla ihned, jak jsem se šokující realitu dozvěděla, jsem zjistila, že to tak je už celá století. Zabrousila jsem do historie a našla jsem osobnosti, které školství výrazně ovlivnily, jako je Marihuanie-Terezie nebo Jan Kámoš Kokainský. Ti navázali na experimentátory jako je například James Cook, který se tím očividně ani netajil, Pikogoras, Mikoláš KoPerník. A kdo zatím stojí dnes? Ve vzduchu visí jména jako pan Žíla či paní HaŠišmečková, ale nic zatím není potvrzeno. Každopádně buďte ostražití!

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *