Ragby – přetahovaná

V poslední části věnující se pravidlům ragby vám představíme jednotlivé herní situace, bez kterých by tento sport nebyl tím, čím je.

Ve chvíli, kdy je útočící hráč běžící s míčem sražen na zem, většinou 3–4 hráči, nastává situace s názvem ruck (mlýn ze hry). Hráči nesmí hrát míč rukou a jejich úkolem je vytlačit protivníka od míče, popř. ho odkopnout, aby míč nebyl ohrožen protivníkem a mohl se znovu vzít k pokračování v útoku. Převážnou většinu rucků vyhrává útočící tým. Důležitá je také rychlá návratnost míče do hry, aby nedošlo k reorganizaci obrany a k zastavení útoku. Viz video.

Podobný rucku je maul. Rozdíl je v tom, že hráč s míčem není na zemi, ale stojí na nohou a spoluhráči před ním utvoří „zeď“. Dojde k přetlačování mezi obranou a zdí. Obrana nemůže útok napadnout ze strany. Pouze tam, kde je zeď. Viz video.

Podobně jako třeba fotbal, i ragby má své standardní situace. Je jich hned několik: mlýn, vhazování z autu, trestný kop, malý trestný kop, výkop (na začátku zápasu po rozlosování stran a také po bodování) nebo volný kop.

rb

Typické je řešení autů neboli vhazování, kdy míč nebo hráč s míčem překročí postranní hrací čáru nebo dojde k drobnému provinění proti pravidlům (neúmyslný předhoz, špatné vhození autu, kopnutí mimo hřiště atd.). Vhazující tým má jednoho hráče s míčem mimo hrací plochu na místě, kde míč přeletěl postranní čáru, a max. 7 hráčů z jeho týmu utvoří kolmo k postranní čáře zástup. Vedle nich se postaví obrana (protihráči). Poté dojde k vhození míče mezi hráče, kteří se snaží výskokem nebo vyzvednutím hráče míč chytit. Protože se při vhazování používají různé signály, je pravděpodobné, že uspěje vhazující strana. Úmyslné umístění (vhození, nikoliv kopnutí) míče do autu je závažným prohřeškem proti pravidlům.

Po drobném prohřešku se nařizuje mlýn. Jde o uskupení šesti až osmi hráčů z každého týmu, která se navzájem přetlačují. Utvoření mlýnu je postupné díky povelům, které přispívají k bezpečnosti (např. sehnout, dotek apod.). Na povel rozhodčího se 12–16 hráčů „zaváže“ a útočící strana hodí míč přesně pod místo, kde se týmy střetávají, a hráči se snaží nohama dostat míč ke svému seskupení. Tlak během přetlačování uprostřed dosahuje až 2 tun. Balon zvedne buď poslední hráč, nebo ten, který stojí mimo mlýn. Za hrubé porušení pravidel (hrubost, úmyslné borcení mlýnu,…) je nařízen trestný kop.

RGB
Rozmístění hráčů (mlýn) – černí vhazují zleva, šedí zprava

Dalšími situacemi je malý trestný kop a trestný kop. Při malém trestném kopu hráč rozehrávajícího týmu kopne míč pomyslně přes místo porušení pravidel. Jedná se většinou o malé „pokopnutí“. Míč lze také kopnout do autu a poté se vhazuje na místě přeletu čáry. Této strategie se dá využít i při trestném kopu, kdy lze skórovat přímo i do háčka.

Ragby má i další pravidla, ale tato jsou nejdůležitější. Ideální je si porozumění pravidlům vyzkoušet zhlédnutím zápasu nebo se přímo účastnit hry.

 


 

Lukáš Beneš

(Zdroje obrázků: ESPN.co.uk, Wikipedia.org)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *