Bulvár…

Dalo by se říci, že bulváru snad nikdy nedochází dech. Zničí-li jednu „celebritku,“ za pár okamžiků si najde další a přiživuje se zase na ní. Každý uvážlivý člověk si určitě řekne: zcela jistě jsou zde témata, o nichž není možno psáti způsobem bulvárním…
Jak uvidíte sami, studnice bulváru je nevyčerpatelná. 

Mendělejev se obrací v hrobě! Celoživotní dílo v troskách!

Když roku 1870 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev (†72) svou práci Přirozená soustava prvků a její použití k udání vlastností prvků dosud neobjevených, těžko by si byl pomyslil, že se skupina amerických šarlatánů pokusí mezi ony „neobjevené prvky“ po téměř sto padesáti letech zařadit i svůj pseudovýtvor.

„Jde o nový „prvek“ s atomovým číslem 117, což, jak musí každý příčetný člověk uznat, je přinejmenším směšné. Prosím, 116 – proč ne? Ale 117… to už je překročení hranice mezi vědou a čarodějnictvím!“ čertil se předseda Výboru pro vědecký rozvoj dětí a mládeže Karel Langhammer (62). Celý projekt naráží hned v několika bodech na nepřekonatelné, respektive společností nepřijatelné překážky. Konkrétně již samotný název „ununseptium“ je směšně nesmyslný. A v neposlední řadě se bude oné skupince „vědců“ těžko dokazovat, že tento prvek skutečně objevili, neboť, jak sami prohlašují, prvek je vysoce nestabilní a podařilo se jej udržet pouze na zlomek sekundy. Nejsmutnější ale je, že u prvků s 93 a více protony proběhne rozpad pouze jedenkrát, ne však u ununseptia. O nikoliv! Tento prvek je natolik jedinečný, že dokonce i samotné části, které zbyly po rozpadu, jsou vysoce nestabilní a nadále se rozpadají. Kvůli tomu nebude schopen vědecký tým předložit důkazy a zbytky jejich výtvoru, protože se celý, podle jejich slov, rozpadl. „Pokud nemá poškozený nebo jiná osoba zjevné důkazy o zcizení majetku a tedy o jeho předešlém držení, je velice obtížné nějakým způsobem potvrdit krádež, nebo dokonce přítomnost takového předmětu,“ řekla nám tisková mluvčí Policie České republiky Dana Krátká (43). Vše nakonec záleží na rozhodnutí Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii, která o schválení, nebo zamítnutí zařazení nového prvku do Mendělejevovy tabulky rozhodne v rámci několika týdnů.

Nezbývá než položit si otázku; má vůbec honba za novými a novými prvky, které stejně nevydrží déle než sekundu, smysl? Má smysl posouvat hranice vědomostí lidstva? Odpověď je pro naše čtenáře jasná… Ne.

/text byl stvořen během kurzu tvůrčího psaní na našem Gymnáziu, který vedl bývalý student Matouš Vinš /  

Vít Malota

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *