Edward Spooner 1. část

Vážení a milí souspooneři. V dnešní amorální době bez jakýchkoli ideálů, víry a duševní čistoty je spooning jednou z mála pozitivních cest, jimiž se můžeme dát. Díky rubrice v (nejen) studentském literárním plátku Grafoman probíhá šíření životní pravdy častěji, odborněji a intenzivněji než kdy předtím.

Tento článek, tedy Život a dílo Edwarda Spoonera, bude pojednávat o životě a dílu Edwarda Spoonera. O jedné z nejvýznamnějších filosofických kapacit doby nepříliš vzdálené.
Jelikož se však jedná o dosti obsáhlé téma, rozdělím jej na několik dílů.
Lžíce v duši.

OBECNÉ INFORMACE

Edward Spooner (asi 1860 – ?) byl velšský filosof a pedagog, jenž se stal zakladatelem nové životní filosofie přelomu 19. a 20. století zvané „spooning“.  Narodil se v hrabství Cardiganshire (od roku 1996 známého též jako správní oblast Caredigion) v bezdětné rodině chudého skotského vystěhovalce – bači, majícího ovčí farmu. Zemřel pravděpodobně v období mezi světovými válkami, nevíme však přesné místo ani čas.

Celý život věnoval velkou pozornost náboženstvím, která se pokusil uchopit vlastním způsobem a zpracovat ty nejchvályhodnější myšlenky ze všech koutů světa do jedné, ideální.
Svým učením ovlivnil několik generací zasvěcených myslitelů, avšak nikdy nedosáhl takové popularity, jakou by si zasloužil. V dnešní době existuje komplexní systém služeb a administrativní aparát šířící učení spooningu mezi lid. Spooning se v poslední době dostává do povědomí veřejnosti, nezanedbatelný podíl na tom má i Světová spooningová asociace (WSA) .

V roce 2011 byl Edward Spooner vyhlášen nejméně citovaným filosofem 20. století.

 

Vít Malota

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *