Exkurze – Čeňkova pila

V úterý 4. 6. 2013 jsme se jako třída 2. A za doprovodu učitelek Zuzany Jůzlové a Moniky Chaloupkové zúčastnili exkurze, jejímž cílem byla vodní elektrárna Čeňkova pila. Exkurze sice původně byla součástí dvoudenního výletu, ale ten se bohužel kvůli mimořádně deštivému počasí nekonal.

I tak jsme v osm hodin ráno čekali na objednaný autobus před budovu gymnázia s odhodláním nenechat si počasím zkazit společné okamžiky. Potěšil nás vzhled našeho pana řidiče, jenž se vizáží i šířkou pasu podobal Michalu Davidovi.  Na místo jsme dorazili kolem deváté hodiny a ihned se nás ujal postarší průvodce, který ze začátku působil celkem sympaticky.

Naše nadšení začalo opadat, když pán začal s výkladem přímo tam, kde proudící voda dělala nejvíce hluku. Ani ti nejdotěrnější, kteří stáli přímo vedle něj, neslyšeli téměř nic. Přesto se některým z nás pár informací podařilo ukořistit.

Čeňkova pila se nachází na soutoku řek Křemelné a Vydry. Pilu zde vybudoval obchodník se dřevem Čeněk Bubeníček v letech 1868-70. Dřevo z šumavských lesů se zde zpracovávalo a plavilo se po Otavě dále do Prahy. V r. 1912 byla pila přestavěna městem Kašperské Hory na elektrárnu, která funguje dodnes.

Bohužel většinu z nás zajímala více opuštěná kočka než výklad z historie. A někteří se cítili poněkud dotčeni, když se nás průvodce zeptal na obor, který studujeme. Zdálo se, že s odpovědí „gymnázium“ nebyl příliš spokojen.

Dále jsme se vydali zhlédnout elektrárnu Vydra, ležící nedaleko. Museli jsme překonat bahnitou cestu a proudy vody, které se valily po silnici. Odměnou nám byla nádherná vnitřní expozice s trojrozměrnými modely údolí a ukázka cesty dřeva po zpracování. Následně jsme ještě zhlédli film o přečerpávací elektrárně Černé jezero. Škoda jen, že byl poněkud staršího data. Informace by bohužel chtěly a jistě by si i zasloužily modernější zpracování.

Posléze jsme vyrazili naplnit hladové žaludky do restaurace hotelu Prácheň v Horažďovicích. Řízek povzbudil naše tělo i mysl a stal se příjemnou tečkou za celým výletem.

Po obědě jsme se po oddělení části účastníků vrátili zpět do Strakonic se spokojeným žaludkem a informacemi osvěženou myslí.

      obr 2   obr 1

Zleva: generátor, budova Čeňkovy pily

Kateřina Vejvodová

Fotografie: Archiv Gymnázia Strakonice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *