Práva? Ale hlavně povinnosti…

Pokládáte si otázku, zda se hlásit na práva? Právnické fakulty jsou v zemi pouze čtyři – v Praze, Plzni, Brně a Olomouci. A co na které škole očekávat? 

Právo 1

Jak už jsem se zmínila výše, v naší republice máme jen čtyři právnické fakulty a na všechny se každoročně hlásí desetitisíce studentů. Aby také ne. Je to perspektivní obor, který nabízí dobré uplatnění a postup v kariéře.

Co se týče přijímacího řízení, na všech školách probíhá podobně.

 Karlova Univerzita (Praha) a Západočeská univerzita (Plzeň) přijímají na základě Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) od firmy SCIO. Rozdíl u přijímaček je ale na Masarykově univerzitě (Brno), kde si vyrábí své testy všeobecných znalostí sami. Tento test klade větší požadavky na studenty, takže je obtížnější se na tuto školu dostat. Častý zmatek vyvolávají přijímačky na Univerzitě Palackého (Olomouc), kde se sice přijímá na základě NZS, ale to jen do oboru Právo. Pokud se chcete hlásit na obor Právo ve veřejné správě, budete muset psát test vymyšlený přímo univerzitou.

Více o NSZ na http://www.scio.cz/nsz/cs/info.asp.

Procentuální přijetí uchazečů na jednotlivých školách se podstatně liší.

Očekáváte, že nejvíce uchazečů je na UK? Nenechte se mýlit, protože na Karlovu Univerzitu jde každoročně 22 % uchazečů, zatímco nejobtížněji se dostanete na Masarykovu univerzitu, kde berou pouze 14 % uchazečů. Možná právě pro své skandály a pověst se na Západočeskou univerzitu hlásí méně studentů, a tak si univerzita může dovolit přijmout i 46 % uchazečů. Nejvíce nestabilní se v tomto ukázala Univerzita Palackého, kde každý rok stoupá a nebo právě kolísá počet přijímaných v rozmezí kolem 15-22 % uchazečů.

Šance přijetí na práva v roce 2013 jsou udávány kolem 18,1 %, což opravdu není mnoho. Přiznejme si, že právnické fakulty jsou jedny z nejžádanějších oborů v naší zemi, kde nejvyšší titul JUDr. opravdu nezíská každý.

Co z čísel vyplývá?

Ačkoliv průměrný percentil se každý rok trochu mění, určitě nepodceňujte přípravu na přijímací zkoušky. Nutností v dnešní době je individuální příprava z dostupné literatury, kterou většinou školy udávají na svých stránkách, a z aktuálního dění. Můžete se také zapsat na přípravný kurz, který sice něco stojí, ale studenti si tuto formu přípravy opravdu hodně chválí. Několika nejmenovaných studentů právnických fakult mi dokonce sdělilo, že jsou na této škole hlavně díky již zmíněnému přípravnému kurzu.

Právo 2

A co samotné studium?

Samotný průběh studia se na jednotlivých VŠ nijak zvlášť neliší. Školní rok je rozdělen na dva semestry, a to zimní a letní, ve kterých musíte získat určitý počet kreditů, abyste mohli postoupit dál. Hned na počátku si každý sestavuje svůj rozvrh z povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou zakončeny zkouškou nebo zápočtem, čímž získáte určitý počet kreditů. Za předměty zakončené zápočtem zpravidla dostanete více kreditů, jelikož jsou obtížnější nebo je na ně nutná větší příprava. Množství kreditů není na všech fakultách stejné, ale liší se jen nepatrně.

Kromě studia na UK musíte všude nejprve vystudovat bakalářské studium (Bc.), které trvá 3 roky. Je zakončeno státní zkouškou neboli státnicí a obhajobou bakalářské práce. Pokud se ovšem nechcete spokojit jen s uplatněním ve státní sféře nebo administrativě, které toto studium nabízí, přihlaste se na magisterské studium (Mgr.) a dále na doktorské studium (Ph.D.), které je ukončeno obhajobou vaší diplomové práce a následnou státní závěrečnou zkouškou. Pokud chcete dosáhnout nejvyššího titulu v oblasti práva, budete muset složit Státní rigorózní zkoušku, která má dvě části, a to obhajoba rigorózní práce a ústní zkouška, díky níž získáte titul JUDr.

Během studia na všech školách se můžete účastnit nejrůznějších zahraničních pobytů, jako je hlavně ERASMUS, jenž poskytne nejen výuku v cizím jazyce, ale hlavně zábavu, nadhled, nové zážitky a možná i nový životní směr.

Praxe

Po dostudování musí mít každý absolvent právnické fakulty 3 roky praxe a až poté se může ucházet o právoplatné pracovní místo. Ovšem nenechte se odradit. Praxe je většinou stejná jako vaše budoucí působnost, takže žádný čas nikde neztratíte.

I když možná právě teď nevidíte práva jako to nejlepší řešení, nevěšte hlavu a jděte do toho! Jak se vyjádřil nejmenovaný student práv v Brně: „Studovat na Právnické fakultě stojí za to.“

Kačka Kovářová

Zdroj obrázku: Google.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *