Základní teorie vesmíru

Vítám vás u našeho putování vesmírem a zákony fyziky. Budeme spolu zkoumat zákonitosti kosmu, jeho fungování a všechno, co v něm můžeme najít. Vyjdeme při tom z několika teorií – teorie relativity (časoprostoru), strun, blan a teorie velkého třesku.
Na začátek by asi bylo dobré si tyto hlavní teorie představit.

Teorie časoprostoru

Rychle a stručně se jedná o to, že čas a místo jsou propojeny v jeden celek. Názorně si to můžeme ukázat na příkladu. Když si dáváte rande, nestačí říct jen v kolik nebo kde, musíte určit čas i místo, jinak se také nikdy nemusíte potkat. Z toho vyplývá, že časoprostor je vlastně čtyřrozměrný prostor, kde tři osy jsou klasické souřadnice trojrozměrné soustavy a čtvrtá osa je čas. To, co vidíme, je zakřivený časoprostor (zdá se nám trojrozměrný).

Teorie strun

Tato teorie pracuje s jednonorozměrnými částicemi, které si lze nejlépe představit jako malé struny.

Teorie blan

Vychází z teorie strun; veškerá hmota podle ní leží na jedné nekonečné bláně. Těchto blan je nekonečně mnoho. Jejich srážkami vznikají další a další nové velké třesky, a rodí se tak totožné nebo malinko odlišné vesmíry. Tato teorie tudíž zpracovává myšlenku, že prostor je nekonečný a existuje nekonečné množství vesmírů, které mohou být nachlup stejné nebo se naopak úplně lišit.

Příště si ukážeme temnou hmotu a temnou energii, řekneme si, co to je, kde se nachází, jak ovlivňuje naše životy a co pro nás znamená.

Děkuji vám za pozornost. Doufám, že si naše putování zamilujete a že se vám bude líbit. Pokud byste měli nějaké připomínky, námitky, dodatky nebo dotazy, můžete mě kontaktovat na adrese: souky255@gmail.com.

Tomáš Soukup

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *